Plaça en centre municipal de dia per a persones majors dependents

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Els Centres de Dia per a Persones Majors són un recurs municipal que oferix un programa d'atenció diürna especialitzat, a persones majors que precisen d'ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o activitats instrumentals de la vida diària, amb l'objecte de mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels/les usuaris/as i servir de suport a la família. Oferix atenció sanitària, preventiva, rehabilitadora, psicològica i social al col·lectiu de persones majors, així com als seus familiars, amb un objectiu bàsic d'integració comunitària i de participació.

Activitats i serveis que presten:

 • Servei de diagnòstic social i educatiu.
 • Suport psicosocial.
 • Atenció sanitària.
 • Fisioteràpia.
 • Podologia.
 • Higiene personal (dutxa geriàtrica i bugaderia).
 • Perruqueria.
 • Activitats d'animació sociocultural.
 • Activitats d'orientació familiar.
 • Menjador: desdejuni, menjar i berenar.
 • Transport adaptat.
 • Curs de formació per a familiars

Qui ho pot sol·licitar?

Persones majors de 60 anys que desitgen romandre en el seu nucli de convivència i precisen una atenció i recursos especialitzats en un Centre de Dia, a causa de deficiències pròpies de la seua edat, problemàtica específica de caràcter psicosocial o pèrdua de facultats físiques, psíquiques i/o socials.

Requisits

 • Ser major de 60 anys.
 • Empadronament a València.
 • Estar afectat/per alguna deterioració física-psíquica que faça aconsellable la seua atenció en un centre dotat de serveis soci-sanitaris i rehabilitadors.
 • No patir malaltia infectocontagiosa.
 • No estar afectat/a amb demència en fase severa.
 • No presentar episodis incontrolables de conducta.
 • No trobar-se enllitat/ada.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud, emplenada i signada per la persona interessada, acompanyada de:

 • Fotocòpia del D.N.I del/de la sol·licitant
 • Fotocòpia de la targeta SIP.
 • Informe mèdic per al reconeixement de prestacions socials.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Recopilació documentació.
 • Registre sol·licitud plaça.

Informació Complementària

•Horari d'atenció: de 8h a 19h

•Horari d'activitats: de 9h a 18h

Centres Gerontològics Municipals

CENTRE ARNICHES

C/ Vicent Blasco García, s/n

46014 València. Telèfon: 96 379 07 42

CENTRE L'AMISTAT

C/ Iecla, 12

46021 València. Telèfon: 96 208 27 46

CENTRE DE DIA TRES FORQUES

Av Tres Forques núm. 87

46014 València. Telèfon: 96 206 19 91

CENTRE DE DIA LA PURÍSSIMA

Assagador d'Alboraia s/n

46010 València. Telèfon: 96 208 26 66

Centres Gerontològics amb places concertades

CDC BULEVAR LA SALETA

C/ José Andreu Alabarta, 28

46014 València. Telèfon: 96 358 72 53

CDC CENTELLES LA SALETA

C/ Centelles, 54

46006 València. Telèfon: 96 341 53 12

Centre Gerontològic amb conveni entre Ajuntament de València i Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de València

CD VALÈNCIA-BENICALAP

C/ Vicent Andrés Estellés, 6, baix

46015-València. Telèfon: 96 358 7958

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Sol·licitud de plaça en centre de dia per a persones majors dependents

Legislació

 • Llei 7/1985, de 2 abril reguladora de les Bases de Regimen Local per la qual es regula la prestació de serveis socials, entre els quals es regulen els Centres Municipals d'Activitats per a Persones Majors i Centres de Dia per a Persones Dependents.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 • Reglament de règim intern dels centres de dia municipals per a persones majors dependents, aprovat per acord plenari 16-11-2017.

Oficines d'informació

 • CMSS BENIMACLET
 • C/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)
  Tel.: 962 084380 y 962 084390
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANAR
 • C/ Gravador Enguídanos, s/n
  Tel.: 962 082775
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIA
 • C/ Sarrión, 14
  Tel.: 963 127183
  dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores
  cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLA
 • C/ Mesón de Morella, 2
  Tel.: 962 084167 .
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores
  cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS MALVARROSA
 • C/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pis
  Tel.: 962 082570.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS OLIVERETA
 • C/ Burgos, 12, 2n pis
  Tel.: 962 084680 - 962 084681.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIX
 • C/ Salabert, 13 2on i 3er pis
  Tel.: 962 084670/71
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.
  cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS NATZARET
 • C/ Parc Natzaret, 94, 1r pis
  Tel.: 962 087400
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERES
 • C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
  Tel.: 9602 084080 - 962 084090.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDE
 • C/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pis
  Tel.: 962 084650
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍ
 • C/ Salvador Perles, s/n
  Tel.: 962 082865 - 962 082866.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGAR
 • C/ Trafalgar, 34 3er pis
  Tel.: 962 082729.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsstrafalgar@valencia.es
 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES MAJORS - OMAM
 • Amadeo de Savoia, 11.Pati A, planta baixa
  Tel.: 962 082437
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
  omam@valencia.es

Oficines on presentar

 • CMSS BENIMACLET
 • C/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)
  Tel.: 962 084380 y 962 084390
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANAR
 • C/ Gravador Enguídanos, s/n
  Tel.: 962 082775
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLA
 • C/ Mesón de Morella, 2
  Tel.: 962 084167 .
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores
  cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS LA SAÏDIA
 • C/ Sarrión, 14
  Tel.: 963 127183
  dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores
  cmsslasaidia@valencia.es
 • CMSS MALVARROSA
 • C/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pis
  Tel.: 962 082570.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARET
 • C/ Parc Natzaret, 94, 1r pis
  Tel.: 962 087400
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETA
 • C/ Burgos, 12, 2n pis
  Tel.: 962 084680 - 962 084681.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS PATRAIX
 • C/ Salabert, 13 2on i 3er pis
  Tel.: 962 084670/71
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.
  cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERES
 • C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
  Tel.: 9602 084080 - 962 084090.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDE
 • C/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pis
  Tel.: 962 084650
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍ
 • C/ Salvador Perles, s/n
  Tel.: 962 082865 - 962 082866.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGAR
 • C/ Trafalgar, 34 3er pis
  Tel.: 962 082729.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsstrafalgar@valencia.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta ir a un centro de día?
¿Qué horarios tienen los centros de día en Valencia?
¿Qué servicios hay en los centros de día de Valencia?
¿Para qué centro de día en Valencia puedo pedir plaza?
¿Qué tengo que presentar para solicitar plaza en un centro de día?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.