Sol·licitud de col·laboració en la realització de simulacres d'evacuació en empreses i/o entitats

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar la participació en la realització de simulacres d'evacuació.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica o el seu representant, amb interés en el dit tràmit.

Requisits

Tindre confeccionat i implantat el Pla d'Autoprotecció.

Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia hàbil en horari d'atenció al públic.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud general, acompanyada del Pla d'Autoprotecció.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de sol·licitud en la Unitat de Protecció Civil per correu electrònic: rebombersvlc@gmail.com

Informació Complementària

 • Es tracta de la realització d'un simulacre d'evacuació (en què es genera fum innocu amb una màquina).
 • Prèviament hi haurà una reunió amb el responsable de seguretat de l'empresa. Finalitzat el simulacre, es remetrà un informe amb les recomanacions de millores.
 • L'activitat es realitzarà si existixen en la data sol·licitada recursos disponibles.
 • Necessàriament ha d'estar implantat el Pla d'Autoprotecció.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Instància general

Ordenances

Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis

Legislació

 • Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Llei 14/2010, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
 • Reial Decreto 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència. (BOE nº 72 de 24-03-2007).
 • Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell pel qual es crea el registre autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • Ordre de 31/01/1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial, dependents de la Generalitat Valenciana.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. UNITAT DE PROTECCIÓ CIVIL. Simulacres d'evacuació
 • Avinguda de la Plata s/n 46013 València
  Tel.: 96.208.73.33, 96.208.49.47 y 96.208.49.35
  Fax: 96.374.14.13
  rebombersvlc@gmail.com

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.