Jornades de Prevenció en Centres Docents

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar la participació en jornades de Prevenció en Centres Docents. Inclou:

 • Simulacre d'evacuació
 • Avaluació del mateix amb el professorat (Inclou una xarrada formativa per a professorat)
 • Xarrada sobre Prevenció d'Incendis als alumnes.

Qui ho pot sol·licitar?

Centres Docents pertanyents al Terme Municipal de València.

Requisits

Tindre confeccionat i implantat el Pla d'Autoprotecció.

Quan sol·licitar-ho

Qualsevol dia lectiu al llarg del curs.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud general, acompanyada de la documentació que acredite la representació del peticionari com a Director, Coordinador, etc. del Centre per al que se sol·licita la Jornada.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació de sol·licitud a la Unitat de Protecció Civil, per correu electrònic: proteccioncivil@valencia.es

Informació Complementària

Es tracta de la realització d'un simulacre d'evacuació, amb una reunió prèvia amb el responsable del centre; després es realitzarà un informe.
L'activitat es realitzarà si existixen en la data sol·licitada recursos disponibles.
Necessàriament ha d'estar implantat el Pla d'Autoprotecció.
En finalitzar, es realitzarà una xarrada amb els alumnes dels últims cursos de primària o dels primers cursos d'ESO, segons el centre, consistent a una presentació audiovisual sobre com previndre i què fer en casos d'incendi.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Instància general

Ordenances

Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis

Legislació

 • Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim local.
 • Llei 13/2010, de 23 de novembre de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • Llei 7/2011, d'1 d'Abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
 • Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.
 • Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell pel qual es crea el registre autonòmic de Plans d'Autoprotecció.
 • Ordre de 31/01/1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Secundària i Ensenyaments de Règim Especial, dependents de la Generalitat Valenciana.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. UNITAT DE PROTECCIÓ CIVIL. OFICINA DE PROTECCIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 • Avinguda de la Plata s/n 46013 València
  Tel.: 96.208.58.40. y 96.208.49.35
  atciuvlc@gmail.com

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.