Cessió de vehicles a l'Ajuntament de València

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Cedir un vehicle a l'Ajuntament de València per part del titular, perquè es procedisca, en nom seu i representació, a realitzar els tràmits administratius oportuns per a la destrucció del vehicle i la baixa en Trànsit.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular del vehicle (si és persona física) o el representant legal (si és persona jurídica).

Requisits

 • La persona firmant de la cessió ha de ser el titular del vehicle o el representant legal de l'empresa titular del vehicle.
 • El vehicle no ha de tindre traves o embargaments judicials.

Quan sol·licitar-ho

Quan es pretenga donar de baixa el vehicle en els registres de la Direcció Provincial de Trànsit.

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del DNI de la persona cedent o targeta d'identificació (si es tracta d'un estranger).
 • A més, si el titular és una persona jurídica, fotocòpia dels poders que acrediten la representació de la persona cedent.
 • Si el vehicle té matrícula estrangera, fotocòpia de la documentació que acredite la titularitat de la persona cedent.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Cessió de vehicles

Legislació

 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’ octubre pel qual s’ aprova el Texto Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.(BOE núm 261, de 31 d’octubre de 2015)
 • Llei 22/2011 de 28 de juliol de Residus i sòls contaminats.
 • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre de 14 de febrer de 1974, del Ministeri de Governació, de retirada i depòsit dels abandonats.
 • Reial Decret 20/2017, de 20 de gener sobre gestió de vehicles al final de la seua vida útil.
 • Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seua vida útil. ( B.O.E NÚM. 60 de 10 de març del 2008).

On dirigir-se

Per a més informació:

 • Relativa a la retirada del vehicle: Unitats de districte de la Policia Local, Empresa concessionària de grues, Oficina administrativa Policia Local.
 • Relativa a la tramitació administrativa: Oficina administrativa de la Policia Local.

Per a la presentació de sol.licituds (entrega de la cessió):

 • En cas que el vehicle es trobe a la via pública: Unitats de districte de la Policia Local.
 • En cas que el vehicle es trobe depositat en els magatzems municipals: Oficina administrativa de la Policia Local.

Oficines d'informació

 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 1 POLICIA LOCAL
 • C/ Alta 43, València.
  Tel.: 092 - 96 3917636 o 96 352 54 78, ext. 5453
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 2 POLICIA LOCAL
 • C/ Ceramista J. D'Scals 4, València.
  Tel.: 092 - 96 373 05 15 o 96 352 54 78, ext. 5400
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 3 POLICIA LOCAL
 • C/ Mariano de Cavia, 20
  Tel.: 092 - 96 357 72 08
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 4 POLICIA LOCAL
 • Av. del Cid 37 (Central Policia Local) València
  Tel.: 092 - 96 384 40 03 o 96 352 54 78, ext. 5480
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 5 POLICIA LOCAL
 • C/ Azucena 18, València.
  Tel.: 092 - 96 347 48 49
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 6 POLICIA LOCAL
 • C/ Emilio Baró, 91 - 46020
  Tel.: 092 - 96 393 31 49 o 96 352 54 78, ext. 5565
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 7 POLICIA LOCAL
 • Plaça de l'Armada Espanyola
  Tel.: 092 - 96 367 91 12 o 96 352 54 78 ext. 5560
  Fax: 96.367.94.63
 • OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA LOCAL
 • Av. del Cid 37, València
  Tel.: 96 352 54 78
 • EMPRESA DE GRUES.-DEPÒSITS
 • • Camí de Moncada 320 • C/ Pintor Agrasot 10

  Pot obtindre informació, de dilluns a diumenge, sobre la ubicació del vehicle retirat, telefonant al telèfon 96.357.08.10

Oficines on presentar

 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 1 POLICIA LOCAL
 • C/ Alta 43, València.
  Tel.: 092 - 96 3917636 o 96 352 54 78, ext. 5453
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 2 POLICIA LOCAL
 • C/ Ceramista J. D'Scals 4, València.
  Tel.: 092 - 96 373 05 15 o 96 352 54 78, ext. 5400
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 3 POLICIA LOCAL
 • C/ Mariano de Cavia, 20
  Tel.: 092 - 96 357 72 08
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 4 POLICIA LOCAL
 • Av. del Cid 37 (Central Policia Local) València
  Tel.: 092 - 96 384 40 03 o 96 352 54 78, ext. 5480
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 5 POLICIA LOCAL
 • C/ Azucena 18, València.
  Tel.: 092 - 96 347 48 49
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 6 POLICIA LOCAL
 • C/ Emilio Baró, 91 - 46020
  Tel.: 092 - 96 393 31 49 o 96 352 54 78, ext. 5565
 • UNITAT DE DISTRICTE Nº 7 POLICIA LOCAL
 • Plaça de l'Armada Espanyola
  Tel.: 092 - 96 367 91 12 o 96 352 54 78 ext. 5560
  Fax: 96.367.94.63
 • OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA LOCAL
 • Av. del Cid 37, València
  Tel.: 96 352 54 78

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.