Celebració de bodes civils en l'Ajuntament de València

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

La celebració de matrimonis civils a L’Ajuntament de València, es realitzarà al Palacete Jardins de Monforte, situat al carrer Monforte, 5.

L’horari i calendari de les celebracions es pot consultar en l’apartat de informació complementària.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones que desitgen contraure matrimoni civil davant de l'autoritat municipal.

Requisits

Haver tramitat l'expedient de matrimoni en el Registre Civil i obtingut la certificació de la interlocutòria judicial autoritzant la celebració del mateix.

Quan sol·licitar-ho

Una vegada obtinguda la certificació de la interlocutòria judicial que autoritze la celebració del matrimoni.

Documentació a presentar

 • Certificació de la interlocutòria judicial que autoritza el matrimoni.
 • DNI, passaport o NIE original de les persones contraents.
 • DNI, passaport o NIE originals dels dos testimonis que es personaran el dia de la cerimònia.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa per als que resulten obligats a això, una vegada fixada la data de celebració del matrimoni

Taxes

Taxa

Taxa per prestació del servici de celebració de bodes civils:

 • Termini d'ingrés: En el moment de la sol·licitud de la data de celebració del matrimoni
 • Cuantía para 2018: 150.63 euros. (article 5 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa).

- “Estaran exemptes del pagament de la taxa les celebracions en què almenys un dels contraents estiguera empadronat en la ciutat de València amb una antelació mínima de 12 mesos a la data d'inici de l'expedient municipal tramitat per a la celebració de la boda” (article 6 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa).


- “Si després de la presentació de la sol·licitud i abans de la data fixada per a la celebració de la cerimònia els sol·licitants desistiren de la celebració, procedirà la devolució del 50 per cent de l'import ingressat” (article 4.2 de l'Ordenança Reguladora de la Taxa).

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Una vegada autoritzat el matrimoni pel Registre Civil, les persones contraents poden optar per la celebració d'este bé en el propi Registre, davant del jutge, o en el local destinat per a això per l'Ajuntament (davant de l'alcalde o regidor/a en qui delegue). Expressaran l'opció en el Registre i si preferixen la primera, allí mateix fixaran dia i hora.


Si preferixen l'opció de l'Ajuntament, se'ls entregarà certificació de la interlocutòria que autoritza el matrimoni i amb eixe document es personaran en l'Oficina Matrimonial situada al carrer de Monforte núm. 5, davall (Palau de Monforte), proveïdes de la documentació a què s'ha fet referència, per a realitzar la corresponent compareixença on es fixarà la data i hora triada per les persones interessades, comprovada la seua disponibilitat, per a la celebració del matrimoni civil.


Si desitgen informació respecte al calendari o qualsevol altra circumstància de la cerimònia, poden personar-se en la mencionada oficina o sol·licitar-la telefònicament al número 96 352 54 78, extensions 4354 i 4355.

Informació Complementària

El calendari de celebració de matrimonis civils per a l’any en curs el pot consultar en el document adjunt.

Calendari de celebració de matrimonis civils any 2019.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web


Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Atenció telefònica

Telèfon: 96.352.54.78 Ext. 4354, 4355 i 4345
Fax: 96.398.17.99

Ordenances

Taxa per Prestació del Servici de Celebració de Bodes Civils

On dirigir-se

- Oficina de Matrimonis. C/ Monforte, 5. Palauet Jardins de Monforte. 46010 València.

Oficines d'informació

 • OFICINA DE MATRIMONIS
 • C/ Montfort, 5 - Palauet de Montfort
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4354 y 4355
  Fax: 96.398.17.99
  De 9.00a a 14.00 de dilluns a divendres. AGOST: Només atenció telefònica. No es donaran dates per a noces.

Oficines on presentar

 • OFICINA DE MATRIMONIS
 • C/ Montfort, 5 - Palauet de Montfort
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 4354 y 4355
  Fax: 96.398.17.99
  De 9.00a a 14.00 de dilluns a divendres. AGOST: Només atenció telefònica. No es donaran dates per a noces.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Casarme en valencia
Puede venir mi novio de canada a valencia a casarse conmigo
Necesito el certificado de soltería para abrir el expediente de matrimonio en Valencia?
Certificado de nacimiento para matrimonio civil
Es la misma documentación si yo soy de otra nacionalidad y él es español?
¿La boda es dentro de un edificio o se puede en el exterior con decoración?
Cita para matrimonio en Ayto Valencia
inscripción pareja de hecho y matrimonio civil
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.